Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

TOPdesk behandelt alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die wij van u verkrijgen vertrouwelijk en met de grootste zorg. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Hoe komen we aan uw gegevens?

TOPdesk verzamelt gegevens op verschillende manieren, namelijk wanneer u zelf uw gegevens invult, en gegevens die Google Analytics en Adwords verzamelt.

Opgegeven op de website

Wanneer u uw gegevens invult op onze website dan bewaren wij deze gegevens.

Verzameld door Google Analytics

Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, zetten wij Google Analytics in. De informatie die we daarmee verzamelen zoals het ip-adres van uw computer, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in o.a. de Verenigde Staten. Mogelijk verstrekt Google de data aan derden ofwel vanwege wettelijke verplichting, ofwel voor de verwerking van de data. Wij hebben hier geen invloed op.

Verzameld door Google Adwords

Google Adwords stelt ons in staat om statistische gegevens te verzamelen omtrent advertentiecampagnes die wij hebben lopen bij Google. Het doel is om te bepalen hoeveel van de clicks op advertenties converteren in de aanvraag van meer informatie, bijvoorbeeld een trial, whitepaper of een informatiepakket. Ook voor Google Adwords geldt dat wij deze gegevens alleen gebruiken voor statistische analyse en dat er nooit wordt ingezoomd op de individuele persoon.

Wat doen wij met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en gebruikt om bestaande relaties te onderhouden en om ons klantenbestand te kunnen vergroten. U geeft ons met het doen van een aanvraag op onze website toestemming u te benaderen voor commerciële doeleinden.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wanneer u klant bent bij TOPdesk kunt u na het indienen van een schriftelijk verzoek inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens. Staan er onjuistheden in de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wanneer u niet meer door ons benaderd wilt worden, kunt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
Ons adres is:

TOPdesk Nederland BV
Martinus Nijhofflaan 2
2624 ES Delft
Nederland

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie september 2012